Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Praktické info

1.

Organizace školního roku

Zavřít

PRÁZDNINY

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích  v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno  v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Frýdek-Místek: 12. 2. - 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Ve zkouškovém týdnu žáci píší čtvrtletní písemné práce. Jsou vždy rozvrženy tak, aby v jednom dni nepsali více než jeden test z hlavních předmětů (matematika, český jazyk, anglický jazyk).

I. čtvrtletí 4. - 11. listopadu
II. čtvrtletí 12. - 16. ledna
III. čtvrtletí 13. - 17. dubna
IV. čtvrtletí 8. - 12. června

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Termíny třídních schůzek pro stávající školní rok jsou plánovány takto:

8. září informativní třídní schůzky k začátku školního roku
3. listopadu konzultace
5. ledna konzultace
23. března konzultace
8. června konzultace

Z organizačních důvodů bude před konáním třídních schůzek dole na nástěnce umístěn seznam se jmény všech pedagogů, kde se budete moci zapsat.

Studijní výsledky svých dětí můžete samozřejmě s pedagogy konzultovat kdykoliv v průběhu školního roku po předchozí domluvě.

nahoru

2.

Organizace dne

Zavřít

7.00 – 8.00 Příchod dětí do školy
Čas od 7.00 do 8.00 hod. mají děti možnost trávit v ranní družině. V 7.55 hodin si je vyzvednou třídní učitelé a odvedou do jejich kmenových tříd. 

8.00 – 8.10 Welcome Ring
První chvíle ve škole jsou vyhrazeny pro společnou rozmluvu ve třídě. Dítě má čas se koncentrovat na nadcházející vyučování. Učitel navozuje pracovní a tvořivou atmosféru a motivuje děti k učení. Welcome Ring je jakýsi úvod do pracovního dne.

8.10 Začátek výuky

1. hodina 8.10 - 8.55
přestávka 10 minut
2. hodina 9.05 - 9.50
přestávka 15 minut (svačina)
3. hodina 10.05 - 10.50
přestávka 10 minut
4. hodina 11.00 - 11.45
přestávka 10 minut
5. hodina 11.55 - 12.40
přestávka 10 minut
6. hodina 12.50 - 13.35
přestávka 40 minut (oběd)
7. hodina 14.15 - 15.00

AFTERNOON CLUB (DRUŽINA)

Afternoon club je určen pro žáky všech ročníků. Jeho náplní je příprava na výuku a vypracování domácích úkolů, didakticky cílené činnosti, volná hra dětí a pobyt venku. Družina je otevřena  do 17.00 hod.

V odpoledních hodinách mohou žáci rovněž využít nabídky kroužků, které probíhají v budově školy.

nahoru

3.

Systém hodnocení

Zavřít

Informace o výsledcích dítěte v jednotlivých předmětech naleznete po přihlášení na webový server iskola.cz. Na tomto serveru máte možnost sledovat výsledky pouze svého dítěte.

Pro hodnocení používáme procenta, níže je uvedeno srovnání se standardní klasifikační stupnicí.

známkaprocenta
1 100 % - 87 %
2 86 % - 70 %
3 69 % - 50 %
4 49 % - 35 %
5 34 % - 0 %

Druhé číslo (číslo v závorce) určuje váhu známky.  Udává poměr, který má tato známka v celkovém hodnocení daného předmětu. Hodnocení dětí je komplexní, a proto je kromě znalostí do celkové známky také započítávána domácí příprava a práce v hodině, u vyšších ročníků pak příprava projektů a prezentací.

Váha známky v celkovém hodnocení:

5% Domácí úkol
10% Malá písemka, test
10% Práce v hodině
15% Projekt
20% Ústní zkoušení, velká písemka
40% Velká písemná práce (čtvrtletní, pololetní)

Na konci každého pololetí žáci dostávají vysvědčení (úřední listina platná na území České republiky) a „school report“ (slovní hodnocení v anglickém jazyce).

nahoru

4.

Stravování

Zavřít

Žáci GALILEO SCHOOL se stravují v jídelně 2. základní školy.

Prodej stravenek

  • Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední 2 dny ve starém měsíci.
  • Obědy si můžete dokoupit v pondělí, středu a pátek od 7.30 - 8.00 hodin.

Odhlášky a výběr čísla obědů

  • Odhlášky a výběr čísla obědů (nabídka ze dvou obědů, pondělí - čtvrtek) se provádí přes internet, na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek.
  • Oběd č. 2 se objednává 2 dny dopředu a vaří se v případě, že je přihlášených 20 strávníků.
  • Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 7.00 hodin na tel. čísle 558 633 616 nebo 773 796 900.
  • Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče (v přístavbě ŠJ) první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny.

Výdej obědů

11.45 - 14.00 hod. pro žáky a zaměstnance školy
11.15 - 11.45 hod.    a   13.50 - 14.00 hod. do jídlonosičů v přístavbě

Ceny stravného

Čip 120 Kč
Děti   7 – 10 let                                      31 Kč
Děti  11 – 14 let 33 Kč

E-strava

Pro přístup na e-stravu má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu.

Postup přihlášování uživatele:

  1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ) - je již přednastaveno
  2. zadejte kód uživatele: číslo čipu
  3. zadejte heslo: iniciály - malá počáteční písmena (jména a příjmení) + číslo čipu.

nahoru

5.

Kroužky a další aktivity

Zavřít

Po skončení vyučování mají žáci možnost navštěvovat ve škole různé kroužky. S nabídkou kroužků pro stávající školní rok rodiče seznámíme na informativních třídních schůzkách na začátku školního roku. Kroužky začínají pracovat od října.

Výlety a exkurze pořádáme během celého roku v závislosti na vyučovacím procesu za účelem jeho obohacení.

nahoru

Kalendář akcí
 
 
 
 
 
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zobrazit všechny akce