Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Výuka předmětů v anglickém jazyce

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“

Toto rčení platí v dnešních době stále více a v budoucím globálním světě bude potřeba komunikovat cizími jazyky ještě naléhavější. Bude nezbytně nutné, aby člověk zdatný ve svém oboru byl také velmi dobře jazykové vybaven. V době, kdy je lidem umožněn volný pohyb a pracovní síla si hledá uplatnění prakticky v kterémkoliv koutu světa, je potřeba vzdělávat mladé lidi v cizích jazycích tak, aby jim jejich neznalost nebyla překážkou pro uplatnění. Nechceme budoucí mladou generaci omezovat v možnosti volby vysokoškolského a univerzitního studia také v jiných zemích a zároveň jí chceme ulehčit vstup na trh práce a do společenského života. (Rovněž v ČR je možné studovat na vysokých školách v anglickém jazyce.) Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na vysoce odborné úrovni bude pro naše absolventy neocenitelnou výhodou.

Rozhodli jsme se pro tento způsob vzdělávání, jelikož vidíme, že připravit žáky pro komunikaci v cizí řeči na uvedené úrovni nelze jen na hodinách určených v učebních plánech pro cizí jazyk. Tento aspekt je snad nejviditelnějším rozdílem ve srovnání s ostatními školami. Jazyk není vyučován pouze na hodinách určených pro výuku cizích jazyků. Je to „oficiální komunikační jazyk školy“. Všichni víme, že nejlépe se lze cizímu jazyku naučit v prostředí, kde se jím mluví, tedy zpravidla v cizí zemi. Škola vytváří uměle cizí jazykové prostředí. Dítě tak přijímá nový jazyk přirozenou cestou, na hodinách cizího jazyka se vyučuje gramatika a na hodinách věnovaných tzv. language arts se dítě učí jazyk správně používat, formulovat myšlenky od jednoduchých výrazů u prvních ročníků až po psaní esejí a slohových prací, čtení a rozbor literárních textů u vyšších ročníků.

zpět  nebo více z filozofie školy

Novinky
1.Září
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základn…

více informací

Zobrazit všechny novinky
Kalendář akcí
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Zobrazit všechny akce