Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Slovní hodnocení žáků

Chvály nikdy není dost“

Abychom mohli uplatnit individuální přístup k žákovi, musíme ho komplexně poznat. Musíme znát jeho osobnost, schopnosti, snahu vynakládat úsilí, sociální dovednosti a mnoho jiných charakteristik umožňujících dítě důkladně poznat. Tuto charakteristiku budujeme po celou dobu navštěvování školy, což umožňuje sledovat vývoj dítěte, identifikovat vlivy na dítě působící a jejich efekt na jeho celkový vývoj a práci. Tak jsou vytvořeny podmínky pro korigování práce s dítětem, cílené zaměření na jeho podporu, anebo naopak zmírnění efektu vrozených či daných vlivů. První důvod pro uplatnění slovního hodnocení žáků je tedy možnost vytvořit a ukázat komplexní obraz žáka, který má vypovídající hodnotu i po delším časovém odstupu. Rodiče i pedagogičtí pracovníci podrobně poznají a popíší žáka a podle toho mohou zvolit vhodný přístup. Dalším důvodem je naše snaha vzbudit v dětech zájem o učení, vyzvednout úspěchy dítěte nikoli ve srovnání s ostatními, ale s ním samým. Dítě s menším nadáním také potřebuje zažít pocit úspěchu a vidět smysl ve vynakládaném úsilí. Vynikající žáci jsou rovněž oceněni na úrovni odpovídající jejich schopnostem, aby byla podpořena jejich touha po dalším rozvoji.

 zpět  nebo více z filozofie školy

Kalendář akcí
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Zobrazit všechny akce