Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Metoda přijímání nových poznatků

Metoda přijímání nových poznatků

 Heuréka“

Dítě rádo objevuje nové věci, odhaluje záhady. Tuto vrozenou zvídavost chceme využít k nenásilnému a přirozenému nabývání nových vědomostí, aby dítě mělo z učení potěšení. Jednotlivá témata jsou řazena tak, aby děti stavěly nové poznatky na už známých základech. Dítě má možnost samo pronikat do nového učiva za aktivní asistence pedagoga. Velmi důležitá je forma prezentace nové látky. Je dán prostor pro tvořivost pedagoga, aby dostatečně zaujal žáky a navedl jejich pozornost správným směrem.

Poslouchám a zapomínám, pozoruji a pamatuji si, konám a chápu“

Příjímání učiva vlastním bádáním, příklady z běžného života, hledání konkrétních situací, ve kterých si žák může ověřit platnost zákonitostí a pravidel, aplikace exaktních poznatků v praxi a v konkrétních životních situacích a aktivní zapojení žáků do procesu osvojení učiva jim dává možnost lépe porozumět a pochopit danou problematiku. Zároveň se učí pohotově reagovat na vzniklé situace, rozvíjet vlastní vynalézavost a tvořivost. Aplikací učiva v praxi je projektová práce. Žáci pracují v průběhu roku na dvou hlavních projektech. Při vypracování projektu využívají poznatky ze všech předmětů. Tím je podpořena myšlenka mezipředmětových souvislostí,, kde se v projektu konkrétně projevuje nutnost globálního pojetí výuky. Žáci jsou motivováni k tomu, aby k vypracování projektu přistupovali odpovědně, jelikož kvalita dílčího projektu přispívá k celkovému výsledku třídy. Žáci mají možnost uplatnit svou tvořivost, prezentovat vlastní názor, formulovat předpoklady, dělat závěry, klást otázky, vést diskusi. Nejsou ničím omezování a rovněž způsob zpracování je výsledkem svobodné volby žáka (samozřejmě vše pod vedením pedagoga). Prezentace projektu před publikem složeným z rodičů a členů rodiny, známých a kamarádů, je rovněž cennou zkušeností do budoucna.

Jen polovina toho, co slyšíš, je pravda. Moudrý člověk umí rozeznat, která polovina je ta správná“

Kvalita místo kvantity, i tímto heslem lze vyjádřit naši snahu nezavalovat žáky zbytečným množstvím údajů. Na dnešní děti útočí takové množství informací, že je nutné naučit se je třídit. Dítě se učí najít a vybrat potřebnou informaci, filtrovat brak, učí se, jak tuto informaci využít pro svou práci a jak rozeznávat priority. S dnešními možnostmi dostupnosti informací je velmi důležité dát dítěti návod, jak má s informacemi nakládat. Jedním z našich cílů je tedy naučit se, kde a jak hledat odpovědi na otázky, jak je zpracovat, jak na jejich základě formulovat závěry, hodnotit informace z různých hledisek a v konečném důsledku využít získané poznatky pro vlastní další rozvoj a práci.

 

zpět  nebo více z filozofie školy

Kalendář akcí
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Zobrazit všechny akce