Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Individuální a partnerský přístup

Každé dítě je jedinečné“

Každý žák je jiný. Každý žák přijímá zvolený přístup a metodu jinak. Nízký počet dětí ve třídě – nejvýše šestnáct, nám umožňuje přihlížet k individuálním potřebám jednotlivých žáků. Přístup k dětem volíme tak, aby zvolená forma zohledňovala jejich možnosti, schopnosti a osobnost, a bylo u nich dosaženo maximálního možného pokroku. To umožňuje dát prostor dětem méně či více nadaným, s ohledem na jejich potřeby a schopnosti.

Nejlepším vztahem mezi učitelem a žákem je vztah přirozený, jehož opakem je vztah donucovací.“

Učitel je pro žáka tím, kdo mu zprostředkuje zážitek poznání nového. Osobnost učitele musí být proto na vysoké úrovni. Učitel vlastním entuziasmem dává dítěti najevo, že mu záleží na tom, aby pochopilo učivo. Naopak dítě má právo se ptát, diskutovat, prezentovat vlastní názor, byť odlišný od názoru učitele. Partnerský přístup se rovněž týká vztahů mezi spolužáky, vztahu škola – rodič, škola – jiné organizace. Velmi důležitý je vlastní příklad, kde i škola jako instituce musí dát dítěti vzor ve způsobu jednání, prezentace a angažovanosti.

Pedagogický sbor

Při výběru učitelů a vychovatelů postupujeme nanejvýš odpovědně. Důležitým faktorem pro přijetí do pracovního poměru je nejen vysoká odborná zdatnost, perfektní znalost anglického jazyka, ale i osobnost učitele.

Rodiče a škola

Chceme být institucí otevřenou, nebránící se jakékoli spolupráci, která bude sloužit k rozvoji školy, obohacení výchovně-vzdělávacího procesu, podpoře myšlenek humánnosti, etiky, morálky a sociální sounáležitosti. Spolupráce s rodiči je samozřejmou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Je důležité, aby v případě potřeby bylo možno pomocí vzájemné komunikace a spolupráce dosáhnout konečného cíle – plnohodnotného mladého člověka, schopného se odpovědně zapojit do společenského života i pracovního procesu. Kontakt s rodičem samozřejmě nebývá navazován až v případě výskytu problému. Rodič musí být informován o práci a výsledcích svého dítěte, o jeho přípravě na vyučování, jeho chování ve škole. Chceme vycházet vstříc i pracovně vytíženým rodičům, aby byli minimálně zatíženi školními povinnostmi svého dítěte při zachování kontaktu se školou v maximálně možné míře.

 

zpět  nebo více z filozofie školy

Novinky
1.Září
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základn…

více informací

Zobrazit všechny novinky
Kalendář akcí
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Zobrazit všechny akce