Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

INFORMACE K ZÁPISU

 Vážení rodiče,  

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, proběhne zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2021/2022 v distanční podobě, tzn. bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisu.

ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

K základnímu vzdělávání musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let.

K základnímu vzdělávání mohou být přijaty i pětileté děti za následujících podmínek:

 • u dítěte narozeného v období od září do konce prosince přiloží zákonný zástupce k žádosti doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • u dítěte narozeného od ledna do konce června zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Není-li dítě v době zápisu tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (při zápisu), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu rozhoduje na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

Škola bude přijímat „Žádost o přijetí“ v termínu od  03.04.2021 do 28.04.2021 (16:00 hod.)

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • do datové schránky školy: tym3z34
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu petra.petru@galileoschool.cz
 • poštou: GALILEO SCHOOL-bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o., Jana Čapka 2555, 739 01 Frýdek-Místek
 • vhozením v zalepené obálce do poštovní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy
 • osobním podáním ve škole po předchozí domluvě: tel. 724 326 815

K žádosti prosím, připojte

 • kopii rodného listu dítěte
 • zápisní list (viz. přílohy)

Po obdržení žádosti o přijetí vám bude přiděleno a zasláno registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen od 03. 05. 2021 na webových stránkách školy  a bude rovněž umístěn na vchodových dveřích školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Ve školním roce 2021/2022 otevře základní škola GALILEO SCHOOL jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 16 žáků.  

Přednostně budou přijaty děti: 

 • navštěvující mateřskou školu GALILEO SCHOOL  
 • jejichž starší sourozenci navštěvují vyšší ročníky školy GALILEO SCHOOL  

Škola vítá sdílení alternativních pedagogických přístupů.

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Jsme si vědomi, že zápis do 1. třídy bývá slavnostní událostí, na kterou se celá rodina těší, a proto se pokusíme dodatečně nahradit motivační část zápisu v měsíci květnu nebo červnu. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče uspořádáme společné setkání, kde budou mít možnost seznámit se s paní učitelkou a vychovatelkou, spolužáky, prostředím školy a vzdělávacím programem.

Škola neorganizuje den otevřených dveří, v případě zájmu o vzdělávání v GALILEO SCHOOL je možné si domluvit schůzku, kde se Vám budeme individuálně věnovat. Kontakt: Petra Petrů (manažerka školy), 724 326 815.

Těšíme se na Vás!

Nepřehlédněte Soubory ke stažení níže

 

 


Novinky
1.Červen
Ohlédnutí za...

 jazykovým pobytem v Maláze

Stejně jako každý rok se i letošní devítka, my, vydala na studijní a …

více informací

Zobrazit všechny novinky
Kalendář akcí
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Zobrazit všechny akce