Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,  

na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 proběhne zápis v naší škole GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřské škole a základní škole, s.r.o. bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. 

Zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2020 dovrší 6 let věku. 

 V termínu od 8.4.2020 do 17.4.2020 bude škola přijímat vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí včetně Zápisního listu a kopie rodného listu dítěte touto formou:  

  • do datové schránky školy: tym3z34  
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem: petra.petru@galileoschool.cz  
  • poštou: GALILEO SCHOOL-bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o., Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek - Místek  
  • osobně ve škole po předchozí domluvě: tel. 724 326 815 

Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky 

Ve školním roce 2020/2021 otevře základní škola GALILEO SCHOOL jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 16 žáků.  

Přednostně budou přijaty děti:  

  • navštěvující mateřskou školu GALILEO SCHOOL  
  • jejichž starší sourozenci navštěvují vyšší ročníky školy GALILEO SCHOOL  
  • jejichž zákonní zástupci jsou v zaměstnaneckém vztahu ke škole  
  • které v období mezi 6.1.2020 a 13.3.2020 absolvovaly zkušební týden ve třídě Prepclass 
  • spolupracujících rodičů - zájem o studium v GALILEO SCHOOL projevili předchozím kontaktem se školou, osobní návštěvou školy  

Po obdržení žádosti o přijetí vám bude přiděleno a zasláno registrační číslo, pod kterým budou děti uvedeny v seznamu přijatých a nepřijatých dětí, který bude vyvěšen na webových stránkách školy nejpozději do 22.4.2020. 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro zapsané děti a jejich rodiče setkání zaměřené na seznámení s prostředím školy, učiteli a vzdělávacím programem. 

Nepřehlédněte Soubory ke stažení níže.


Soubory ke stažení

Kalendář akcí
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Zobrazit všechny akce