Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Novinky

Jelikož Novinkám archiv nesvědčí, naleznete zde jen ty aktuální. Popřípadě opravdu významné informace týkající se naší Školy.

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka GALILEO SCHOOL-bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. 

 

Volby z…

Zápis do mateřské školy pro rok 2023/2024

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2023, a to až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě že se kapacita MŠ nenaplní…

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Povinnost k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 mají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2023 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

JAK ONLINE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY GALILEO SCHOOL PROBÍHÁ?

1.  Vydávání online přihlášek (žádostí o zápis)

do 3. dubna 2023 …

Kalendář akcí
Prosinec 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zobrazit všechny akce