Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Praktické info

1.

Organizace dne

Zavřít

Škola je otevřena v pracovní dny od 7.00 do 17.15 hodin.

07.00 – 08.00 příchod dětí do MŠ, ranní aktivity, volné hry dětí
08.00 – 08.30 ranní kruh
08.30 – 09.00 hygiena, dopolední svačina
09.00 – 10.00 didakticky zacílené činnosti, volná hra dětí
10.00 – 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena
11.15 – 12.00 oběd, hygiena
12.00 – 14.00 příprava na odpočinek, odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.30 didakticky zacílené činnosti
14.30 – 15.00 hygiena, odpolední svačina
15.00 – 17.00 pokračování didakticky cílených činností s individuální péčí, volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě MŠ, kroužky, odchod dětí

Uvedený režim dne je rámcový, pevně stanovena je pouze doba jídla a odpočinku. Denní řád je dostatečně flexibilní, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Plánování činností vychází z  potřeb a zájmů dětí, přičemž dbáme na vyváženost poměru řízených a spontánních aktivit.

2.

Stravování

Zavřít

Ranní a odpolední svačinka se podávají v 8.30 a 14.30 hodin ve třídě, na oběd děti přecházejí do oddělení HVĚZDIČKA.

3.

Do školy potřebuji

Zavřít

Děti budou ve školce potřebovat:

  • pohodlné oblečení pro pobyt ve třídě
  • přezůvky ( s pevnou patou )
  • vhodné oblečení pro pobyt venku ( s ohledem na počasí )
  • pláštěnku, holínky
  • zubní kartáček
  • pyžamo ( pokud dítě po obědě spí )
  • náhradní oblečení

Prosíme rodiče, aby děti měly své věci viditelně označeny.

4.

Téma týdne

Zavřít -

Každý týden je určité téma zpracováno do 6 oblastí, které se vzájemně propojují:
English, Math, Science, Social Studies, Art and Music, Physical Education.

Příklad týdenního plánu na téma “ Jídlo”

Language, communication and literacy (English)
The Very hungry caterpillar
Winnie the Pooh
Giant jam sandwich
Sam´s shopping list
Food rhymes

Personal, social and emotional understanding (Social Studies)
• Bakery in home corner
• Restaurant ( role-play )
• Discuss diets of various nationalities
• Share trip to shop
• Share food ( snack )

Mathematical development (Math)
Weigh different foods
Thread pasta ( colors, counting )
Favorite food graph
Discuss and prepare shopping list ( number of items )
Measurement in cooking activity

Knowledge and understanding of the world (Science)
Make milkshake  (IT program „Food Mixer“)
Cook pancakes (IT program Teddy Bears´ Picnic)
Observe teabags / coffee with magnifying glass
Observe change of state of cooked / uncooked pasta
Make snack

Creative development (Art and Music)
Drawings of vegetables ( use crayons )
Make vegetable dyes and dye fabrics ( Bottle xylophone )
Five Currant Buns song
Spaghetti painting
Food pictures collage from magazines

Physical development (Physical Education)
A treasure hunt for vegetable using pictures
Soap flakes and water Play dough
Bicycles and trucks; shopping trips; large empty containers
Walk to local shops
Make snack

Kalendář akcí
Listopad 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Zobrazit všechny akce