Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Mateřská škola

Představení mateřské školy

Mateřská škola GALILEO SCHOOL zahájila svou činnost v roce 2008 a od roku 2009 je zařazena do sítě předškolních zařízení. Soustředí se na rozvoj potenciálu dětí ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do tří skupin, dvou tříd Kindergarten (Hvězdička, Sovička) a Prepclass (předškoláci - Lodička). V tomto posledním roce vzdělávání v mateřské škole se malí žáci připravují na vstup na základní školu. Pokládají základy jednotlivých předmětů po vědomostní i jazykové stránce.

Díky individuálnímu přístupu k dětem máme možnost se jim lépe věnovat a rozvíjet tak jejich talent a nadání. Výuka v českém a anglickém jazyce probíhá za účasti kvalifikovaných učitelek. Složení tématických okruhů, uměleckých a pohybových aktivit koresponduje s Rámcovým výchovně - vzdělávacím programem.

Dispozice a vybavení školky

Mateřské škole jsou vyhrazeny tři třídy v samostatném pavilonu v areálu MŠ Sněženka na ulici 8. pěšího pluku. Interiér školičky je koncipován tak, aby v dětech navozoval příjemnou a klidnou atmosféru. Všechny místnosti jsou rozděleny na část pracovní a herní, přičemž děti mohou přehledně a volně využívat různá centra aktivit: např. “knihovnu“,“výtvarný koutek“, “malý svět“. Kromě toho mají děti pro své činnosti k dispozici také rozlehlou zahradu se spoustou herních prvků. Propojením stylu výuky na obou školach "pod jednu střechu" mají budoucí prvňáčci v mnohém usnadněn přechod na základní školu, protože jsou již navyklí na metody výuky i výchovy, které v GALILEO SCHOOL uplatňujeme.

 

Nabízíme:

  • výuku v anglickém a českém jazyce pod vedením zkušených pedagogů 
  • práci s originálními učebnicemi a pracovními sešity od zahraničních vydavatelů
  • individuální přístup (jeden učitel na 6 - 8 dětí, učitelé si o dětech vedou podrobné záznamy, každé dítě má portfolio svých prací)
  • bezstresové a vysoce motivující prostředí (uvědomujeme si vliv, který máme na utváření osobnosti dítěte, a proto se snažíme dětem vytvářet prostředí plné vzájemné tolerance, důvěry a podpory)
  • odpolední zájmovou činnost a další aktivity v průběhu roku – besedy, návštěvy knihovny, divadelní představení, výtvarné workshopy, plavání, lyžařský kurz...
  • návaznost na bilingvní základní školu akreditovanou MŠMT 

 

Přesunout nahoru

Kalendář akcí
Prosinec 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zobrazit všechny akce