Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Reference

1.

Jiná škola

Zavřít

V dnešní době není již angličtina považována za cizí jazyk, ale za samozřejmost. Pokud chce člověk uspět ve světě obchodu nebo budovat kariéru v jakémkoliv oboru, bez znalosti angličtiny to nejde. To nás s manželem přimělo k rozhodnutí dát syna Ondru na rok do Galileo school. Přece jen rok intenzivní angličtiny na této škole posune Ondru na jinou úroveň než hodiny angličtiny na státní základní škole. V průběhu školního roku jsme však zjistili, že angličtina je jen taková třešinka na dortu.

Způsob výuky, přátelská atmosféra, individuální přístup k dětem, menší počet dětí ve třídě, to vše se odráží na spokojenosti dětí. Žádný stres, většinou žádné hromady úkolů na doma, protože si je Ondra stihne napsat odpoledne v družině. I učebnice si žáci mohou nechat ve škole, takže Ondra někdy nosí aktovku jen proto, aby si měl kam dát svačinu. Když jsem se ho jednou ptala, co se mu nejvíce na nové škole líbí, odpověděl, že na něj nikdo nekřičí a že si může popovídat s učiteli jako s kamarády.

A to je pro nás jako rodiče nejdůležitější. Dítě, které se těší do školy, nemá strach z učitelů, ze zkoušení, a to že se doma nemusí nějak zvlášť do školy připravovat, protože při počtu 10-16 dětí ve třídě je výuka tak intenzivní, že se nikdo nemůže ulít, nebo schovat v poslední lavici a tvářit se, že dnes není ve škole. Vše, co je potřeba probrat, se stihne v hodině, učitel má velmi dobrý přehled o znalostech jednotlivých žáků a může se jim plně věnovat. Jsme rádi, že jsme se rozhodli pro Galileo school a z původního záměru, kdy jsme školu brali pouze jako „jazykovku“, se 1 rok prodlouží o další 4 roky.

Anna Hubíková

2.

Naše cesta ke Galileo school

Zavřít

"O Galileo school jsem se dozvěděla v Bratislavě, když se mí známí bavili, jestli se jim podaří zajistit dětem místo v mateřské školce Galileo, protože díky velkému zájmu byla místa obsazená dlouho dopředu. Velmi žádaná však byla i základní škola Galileo. V té době to pro nás nebylo ještě aktuální, tak jsem tomu nevěnovala až tak velkou pozornost.

Nicméně školní léta přišla a my jsme se rozhodovali, kterou školu vybereme. V době, kdy dcera začala chodit do školy, Galileo school ještě ve Frýdku-Místku nepůsobila a rok na to, když šel prostřední syn do školy, tak jsme zvolili pohodlnější přístup a také jsme dali přednost bezplatnému školství asi jako jiní rodiče.

Problémy však nastaly již po 14 dnech, kdy syn nechtěl chodit do školy, každé ráno brečel a později měl ráno horečky. Nakonec se přidal i tik do obličeje. Po návštěvě psychologa nám bylo sděleno, že výuka založená na vojenském drilu není pro našeho syna vhodná, navíc jeho paní učitelka byla nepřiměřeně přísná a tak po měsíci stráveném v ozdravovně jsme se rozhodli vyzkoušet výuku v Galileo school. Vyzkoušeli jsme bezplatný týden a nakonec zůstali. Po měsíci tik z obličeje zmizel a v naší rodině zase nastal klid a pohoda. Syn se těší do školy, angličtina ho baví a navíc nemá žádné zdravotní potíže. Již nemusíme ani navštěvovat psychologa. Lituji, že jsme ho do Galileo school nepřihlásili hned od první třídy a neušetřili si tím spoustu starostí. Vědomosti získané individuálním přístupem, který nesnižuje sebevědomí dětí a naopak učí, jak nejlépe znalosti využít, jsou k nezaplacení. Navíc jazykové znalosti, které syn získal za první pololetí díky přístupu paní učitelky jsou ohromné a to i přesto, že předtím výuku angličtiny nenavštěvoval. Nejvíce asi obdivuji a snad ani nedokážu pochopit, jakým způsobem ho paní učitelky dokážou motivovat, že si sám z vlastní vůle píše domácí úkoly. Děti v Galileu nemají obavu komunikovat se svými učiteli a vyjádřit svůj názor. Na státní základní škole to není vždy vítané.

Oceňuji také přístup k rodičům a vzájemnou komunikaci, což je naprosto nesrovnatelné se státní základní školou. Jako rodič také vítám, že nemusím každý druhý den shánět nějaké školní pomůcky tak, jak je to běžné ve státních školách. Jsem přesvědčená, že tato investice do vzdělání dětí se nám všem mnohonásobně vrátí."

Daniela Jančíková

3.

Bilingvní vzdělávání aneb angličtina trochu jinak

Zavřít

"Jsem obyčejná žena, která pracuje jako projektantka, stará se o rodinu, zejména o dvě malé děti ve věku tři a pět let. Kromě všech svých každodenních starostí celý život doháním i to, co mi doba, ve které jsem já studovala, nabídnout nemohla.  A sice věčně se učím anglicky a stále mi to moc nejde. Můj manžel to vyřešil „chlapsky“ a to tak, že se sebral, odjel za prací do ciziny a rok a půl pracoval v Irsku. Naučil se anglicky výborně a práci u zahraniční firmy si drží dodnes. S dokonalou znalostí jazyka se mu otevřely zcela jiné možnosti. Já bych moc chtěla, aby takové možnosti měly i naše děti. Znalost cizího jazyka považuji za řemeslo, které samo o sobě umožňuje člověku se uplatnit kdekoliv trhu práce na celém světě. Sama vím, a je mi trapně, když jsem někde na dovolené a neumím si pořádně ani objednat kafe.

Proto jsem na doporučení známých zapsala syna do školky v Ostravě, která nabízela i výuku v anglickém jazyce. Výuku vedly jak učitelky z MŠ, tak i jednou týdně rodilá mluvčí. Synovi se ve školce velmi líbilo, a musím říct, že i znalosti anglického jazyka se postupně rozšiřovaly. Pak přišlo období, kdy měla do školky nastoupit i mladší dcera. S umístěním do stejné školky byl vzhledem k velkému počtu zájemců problém. Tak jsem byla donucena umístit dceru jinam. Protože školek s anglickou výukou je málo, obrátili jsme se na soukromou základní školu s mateřskou školkou Galileo School. Vzdělání dětí nám opravdu není lhostejné, tak jsme se rozhodli dceru dovážet denně do Frýdku, přestože syn nadále navštěvoval školku v Ostravě. Po půlročním období mohu začít trošku bilancovat. Dcera se ve školce velmi rychle aklimatizovala a musím říct, že v Galileu se děti vzdělávají jinak. Zatímco syn umí sice memorovat naučená slovíčka, umí psát písmenka, umí nacvičený program, který s ním paní učitelky denně drilovaly, dcera si na nočníku zpívá anglické písničky, sama pro sebe si anglicky odříkává, co se ve školce učí, někdy se splete a večer mi řekne namísto dobrou noc "good night". Umí anglicky jinak, lépe. Má angličtinu tak nějak pod kůží a bezprostředně ji používá. Syn je o dva a půl roku starší a dělá angličtinu déle. Přesto jsou v rozsahu svých znalostí zhruba na stejné úrovni.

Prostředí v Galileu je velmi přátelské a rodinné, děti se vzájemně znají. Protože se setkávají ve chvílích volna, v družině, na školních projektech a besídkách. Dcera zná i některé starší děti, a ony ji. Děti se učí  písničky,  nacvičují krátká divadelní pásma, připravují se školní besídky k Vánocům a ostatním příležitostem.  Zážitky, které máme za poměrně krátké období půl roku, jsou úžasné. Není nic hezčího, než vidět své dítě jak je zdravé a naučilo se něco hezkého, co před rodiči a dětmi bezprostředně předvede a vy mu za to zatleskáte. Personál v Galileu je poměrně mladý a velice nadšený. Přijde mi, že učitelem se člověk musí narodit a zde se podařilo dát dohromady tým nadšených učitelek se znalostí angličtiny na výborné úrovni, které mnohé získaly pobytem v zahraničí. Taková zkušenost jde prostě znát. Na základě osobního poznání a srovnání vzdělávání na státní škole, byť luxusně sponzorované dotacemi z EU a vzdělávání v soukromé sféře, malém až rodinném zařízení, rozhodli jsme se syna zapsat ke vzdělávání do první třídy ZŠ v Galileu. Chtěla bych totiž, aby se děti, budou-li chtít, vydaly do světa a uplatnily se bez jazykových bariér, které má naše generace.

Jako rodič mohu všem ostatním rodičům jen doporučit, aby s angličtinou začali u svých dětí v útlém věku. Budou-li naše děti umět skutečně dobře anglicky, mohou se ve světě uplatnit jako kuchař, holič, podlahář, nebo doktor či inženýr. Prostě v tom, v čem budou dobré. Malým dětem angličtina nečiní žádné problémy. Jedná se vždy o hru, nikoliv nějakou drezúru. Děti se učí formou říkanek, písniček, tanečků apod. Třídy jsou koncipovány maximálně pro 16 žáků. Každému rodiči doporučuji informovat se v Galileu na program, který škola nabízí. V plánu jsou i letos každoročně pořádané letní tábory, kdy se jedná o tzv. příměstskou formu táboru. Ráno tam dítě odvedete a kolem 17:00 si jej vyzvednete.

Táborové týdny jsou laděny tematicky, kdy každý týden je zaměřen na jiné, veselé a dětem známé téma. Děti jezdí na výlety, hrají si, a k tomu se nenásilně učí anglicky. Každý rodič si může vybrat v potřebném termínu či dle nabízených témat. Našemu synovi se tam v loňském roce velmi líbilo. Další aktivitou bude od září i dramatický kroužek, který bude rovněž veden v anglickém jazyce. Nově se připravuje program pro maminky na mateřské dovolené, kdy se anglicky naučí maminka i její „zlatíčko“. O oba bude dobře postaráno.

Zajděte se do Galilea podívat, nasajte atmosféru školy, promluvte si s rodiči dětí a personálem  a uvidíte sami.  Kromě zápisu do  školky i první třídy jsou možné i přestupy dětí z jiných základních škol a to i bez předchozí znalosti angličtiny. I těm zkušený personál pomůže zvládnout bezproblémový přechod na novou školu. Galileo School  je určena pro širokou veřejnost, pro všechny, kteří chtějí pro své děti to nejlepší. Děti z Galilea se anglicky jen neučí, děti z Galilea angličtinu umí."

Zuzana Heinzová
maminka dětí z Galilea

4.

Článek ze Zpravodaje Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy (prosinec 2010)

Zavřít

"Blíží se doba Vánoc a radosti dětí, konec kalendářního roku a potřeba bilancování. Dovolte mi tímto zhodnotit nejen uplynulý rok, ale i ty dva předcházející, protože mé dvě děti nastoupily do GALILEO SCHOOL hned od otevření školy. GALILEO SCHOOL ve třetím roce je stále zatím malá škola a téměř všichni rodiče se navzájem známe a tedy i víme, co kdo na škole nejvíce oceňuje a proč. Neřadím důvody podle důležitosti, protože každý máme jiné zkušenosti, požadavky i plány do budoucna, ale doufám, že zahrnuji většinové názory rodičů.

Malé rodinné prostředí je jeden z bodů, který velmi úzce souvisí i s několika následujícími.  Celá škola vzájemně spolupracuje, všechny děti se navzájem znají, zapojují do mnoha aktivit a také si pomáhají (starší mladším, silnější slabším). Jen díky malému počtu dětí ve třídách lze dítěti zaručit podmínky, kdy učitel o žákovi ví opravdu skutečně všechno. Zná jeho přednosti a ty dokáže velmi vyzdvihnout a zároveň zlepšovat, co je potřeba.  

Díky individuálnímu přístupu a velkému úsilí nadšených a trpělivých pedagogů, kteří se často žákům věnují i v odpoledních hodinách, se v dětech realizuje jejich potenciál a stále se zlepšují jejich výkony. Nejlépe to jde asi vidět na dětech se vzdělávacími potřebami.  Znám rodiče, kteří zaznamenali výrazné zlepšení ve výuce a hlavně chování jejich dítěte, které se dříve kvůli špatným výsledkům chovalo až někdy agresivně k ostatním dětem.  Nyní se nejen zlepšilo ve výuce, úkoly dělá samo a bez donucení, ale navíc i pomáhá dalším spolužákům.  

Neustálý dohled a časté sociální vzdělávání dětí vůbec neumožňuje vznik šikany.  Vím o spokojených rodičích, jejichž dítě přešlo z jiné školy a kde si dítě vytrpělo své. Další spokojení rodiče mají dítě s fyzickým postižením a i to je zde velmi spokojené a do školy se velmi těší.  

Angličtina je také jedna z priorit mnohých rodičů. Denně mají děti nejen výuku samotné angličtiny s rodilou mluvčí, ale i několik dalších předmětů vyučovaných v angličtině.  Spokojeni jsou i rodiče dětí, kteří nastoupili později a nejen že nestrádaly, ale díky větší podpoře učitelů a velmi citlivému přístupu rodilé mluvčí se plně zařadili do výuky a ostatní děti pomalu dohnaly nebo dohánějí. Důkazem je třeba i to, že i ony budou na počátku příštího roku skládat cambridgeské zkoušky. Jiní rodiče jsou spokojeni, že jejich nadanější děti se dále rozvíjejí a jsou vedeny k vyšším výkonům, o čemž svědčí třeba fakt, že je jim umožněno skládat pokročilejší stupeň už zmiňovaných cambridgeských zkoušek.  

Za rodiče, kteří klademe důraz na zdravou výživu anebo i alternativní směry, děkuji za skvělé dopolední svačiny, které jsou nejen zdravé, ale i velmi chutné. Také nás těší vstřícnost školy v případě stravování vegetariánů.  

Co velmi oceňujeme je ranní a odpolední družina. Tak plynulý přechod z vyučování do družiny a opačně jsem v žádné škole nezažila. Už mnohokrát jsem velmi ocenila fakt, že nemusím své dítě z družiny omlouvat, když dojde ke změně situace a také že se nemusím stresovat, přijdu-li si pro své dítě jako rodič skutečně úplně poslední až těsně před zavřením. Děti navíc využívají studovnu k vypracování svých domácích úkolů. Studovna je místnost, kde nejsou rušeny a na své úkoly se plně soustředí a doma pak mohou odpočívat a hrát si bez starostí z nedokončených úkolů.

V Galileu velmi oceňujeme hezkou zahradu, kde děti tráví svůj volný čas. Oceňujeme také přilehlé parkoviště, ale co my všichni vyzdvihujeme ze všeho nejvíce je zaručená bezpečnost našich dětí. V době, kdy našimi srdci hýbe smutná událost se ztracenou Aničkou, nesmírně oceňujeme uzamykání školy a nemožnost vstupu cizích osob a právě fakt, že je o děti postaráno v družině až do doby našeho příchodu. Jsme rádi, že naše děti mohou školu Galileo navštěvovat a nelitujeme finančních prostředků, které do jejich vzdělávání vkládáme. Škole přejeme, aby vydržela těžkosti, které provází každý začátek a také hodně dalších spokojených rodičů, pro které je spokojenost dítěte ve škole a jeho kvalitní vzdělání tou hlavní prioritou!"

Karin Borejová
člen školské rady za rodiče

5.

Proč jsem se rozhodla pro GALILEO SCHOOL?

Zavřít

"Jako každý rodič chci pro své děti to nejlepší a to především v oblasti vzdělávání. Když jsem své holky před pár lety dávala do školky, vybrala jsem si soukromou školku s výukou angličtiny. Důvodem byl nejen fakt, že se už od dětství budou přirozenou cestou učit cizímu jazyku, ale také fakt, že počet dětí ve třídách je podstatně menší a tudíž školka  zajistí individuální přístup ke každému dítěti. Neposledním důvodem byl také rodinný charakter samotné školky, kdy komunikace s rodiči je opravdová a rodiče do chodu školky mohou zasahovat.

Po pár letech přišlo rozhodnutí, kam dále na základní školu. V té době jsem měla dvě možnosti, buď místní státní škola nebo dojíždění do Frýdku - Místku do soukromé školy Galileo school. Skutečně jsem velmi zvažovala. Pohodlnější pro mě bylo navštěvovat místní školu a nikam nedojíždět. Ve státní škole nebudu muset platit žádné školné. Ale zde výčet výhod státního školství asi končí. Dala jsem tedy obě holky na prázdninový pobyt v Galileo school a po prvním dni stráveném v tomto zařízení obě holky jednoznačně chtěly Galileo jako svou školu. Takže obě v září 2008 do Galileo school nastoupily. Jedna do mateřské školky a druhá do první třídy. Dnes jsme v této škole třetím rokem, takže bychom mohli bilancovat, zda naše rozhodnutí bylo tím správným.

Obě jsou už školačky a do školy se velmi těší. Letos bude starší dělat cambridgeské zkoušky z angličtiny. Obě skvěle rozumí rodilým mluvčím, kteří ve škole také vyučují a v pohodě se domluví i s lidmi hovořícími anglicky mimo školu. Z hlediska ostatní výuky jsou také excelentní.  Přemýšlím nad  tím, čím to je a musím se vrátit na samotný začátek této mé úvahy.  Jednoznačně vidím obrovský přínos v individuálním přístupu ke každému dítěti. Paní učitelky v Galileo school jsou schopny i z dětí „průměrných“ z hlediska vzdělávání dostat nadprůměrné výsledky. Za neméně důležitý považuji fakt, kdy já jako rodič mám možnost dennodenně komunikovat jak s učiteli, tak s ředitelkou školy nejen na téma vzdělávání mých dětí, ale také na téma ostatních záležitostí souvisejících s provozem školy. Když k tomu připočtu ještě naprosto flexibilní fungování družiny přizpůsobené opět jednotlivým dětem, kdy děti mimo jiné dělají přípravu do školy, domácí úkoly, doučování, ale také si hrají nebo navštěvují kroužky ve škole a navíc se jim v družině věnuje opět anglicky mluvící paní učitelka, potom musím jednoznačně říci, že jsem velmi ráda, že holky Galileo school navštěvují."         

Ingrid Skřipská

Kalendář akcí
Prosinec 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Zobrazit všechny akce