Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Nabízíme

MATEŘSKÁ ŠKOLA (pro děti od 2 do 7 let)

 • zapsaná v síti předškolních zařízení
 • nízký počet dětí ve skupině (max. 12)
 • individuální přístup
 • výuka v českém a anglickém jazyce
 • cílená příprava pro vstup na dvojjazyčnou základní školu  (Vaše děti budou umět mnohem více než jen anglicky pozdravit, napočítat do deseti a vyjmenovat základní barvy a zvířátka…)

Více informací naleznete v sekci Mateřská škola GALILEO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • akreditace MŠMT
 • škola rodinného typu
 • bezstresové prostředí
 • nízký počet žáků ve třídě (max. 16)
 • individuální přístup
 • slovní hodnocení
 • metody aktivního učení
 • výuka předmětů v českém a anglickém jazyce
 • rodilý mluvčí od první třídy
 • práce s originálními učebnicemi ze zahraničí (Math, Science …)

Více informací naleznete v sekci Základní škola GALILEO

KURZY PRO DĚTI ( od 5 do 14 let )

 • příprava na Cambridgeské zkoušky (pro děti)
 • výuka formou vícesmyslového vnímání (multisenzory teaching)
 • kvalitní učebnice (nakladatelství Oxford a Cambridge) a další doplňkové materiály
 • práce s interaktivní tabulí
 • zapojení dramatizace krátkých příběhů a pohádek
 • kombinace českého učitele s rodilým mluvčím

 

Kalendář akcí
Prosinec 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zobrazit všechny akce