Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

ERASMUS PLUS

 

 Erasmus+ je program vzdělávání vyhlášený Evropskou unií pro období 2014–2020. Záměrem programu je podpora spolupráce a mobilit ve všech sférách vzdělávání.

Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Je rozdělen na tři klíčové akce:

  1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí (tzv. mobility osob) s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

  1. Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí.
  2. Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

Naše škola zažádala o grand na projekt GALILEO - BRÁNA JAZYKŮ, jehož patronkou se stala ředitelka školy Mgr. Věra Mikolášová.

Projekt GALILEO - Brána jazyků Klíčová akce 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců

projekt byl realizován v období od 1.6.2015 do 31.5.2017

zahrnoval vzdělávací aktivity v zahraničí podporující profesní rozvoj devíti pedagogů GALILEO SCHOOL v kurzech zaměřených na oblast bilingvní výuky dětí od 3 do 15 let

maximální výše grantu činí 26 037 EUR

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA101-013667

PREZENTACE PROJEKTU -  (ke stažení ve formátu PDF) 

 

ZPĚT

Novinky
1.Září
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základn…

více informací

Zobrazit všechny novinky
Kalendář akcí
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Zobrazit všechny akce