Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Distanční forma vzdělávání

Vážení rodiče,
 
v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, tzn., že od středy 14.10. přecházíme na distanční formu vzdělávání.
 

 • ve středu 14.10. proběhne "zkouška spojení" + třídnické hodiny v prostředí Teams - třídní učitelé zopakují se žáky práci v prostředí, budou děti informovat o organizaci distančního vzdělávání
 • 8:00 hod. - 6.A, 7.A
 • 8:30 hod. - 3.A, 5.A
 • 9:00 hod. - 2.A, 4.A, 8.A, 9.A
 • žáci každé třídy budou na hlavní předměty rozděleni alespoň do dvou skupin (skupiny se mohou pro jednotlivé předměty lišit)
 • informace o skupinách + časy online lekcí zveřejní učitelé na Teams každé třídy / předmětu
 • synchronní online vzdělávání podle nově nastaveného rozvrhu hodin bude probíhat od čtvrtka 15.10.
 • vyučovací hodiny budou nahrávány pro potřeby žáků, kteří se nebudou moci hodin aktivně účastnit - je zakázáno tyto záznamy z výuky dále šířit a zpřístupňovat dalším osobám
 • konzultační hodiny pro rodiče a žáky prvního stupně budou probíhat v čase od 8:00 do 8:30 hod., (dále dle předchozí domluvy s pedagogy)
 • možnost zapůjčení školního chromebooku nebo iPADu - zájemci vyplní co nejdříve dotazník, který Vám byl zaslán.
 • zapomenuté věci, chromebooky a iPADy k zapůjčení bude možné vyzvednout ve škole do pátku tohoto týdne včetně po předchozí tel. domluvě
 • omlouvání absence - v případě, že se žák neúčastní online vyučování dle rozvrhu hodin, je nutné absenci omluvit ve Škole onLine (uživatelská příručka zde)

Novinky
1.Červen
Ohlédnutí za...

 jazykovým pobytem v Maláze

Stejně jako každý rok se i letošní devítka, my, vydala na studijní a …

více informací

Zobrazit všechny novinky
Kalendář akcí
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Zobrazit všechny akce